Rina Koike Emi Kurita Mana Sakura [Animal joven] 2012 No.14 Fotografía

Rina Koike Emi Kurita Mana Sakura [Animal joven] 2012 No.14 Fotografía

Rina Koike Emi Kurita Mana Sakura [Animal joven] 2012 No.14 Fotografía

[Joven Campeón] SUPER ☆ GiRLS 2018 No.16 Revista fotográfica

[Joven Campeón] SUPER ☆ GiRLS 2018 No.16 Revista fotográfica

[Joven Campeón] SUPER ☆ GiRLS 2018 No.16 Revista fotográfica

[FLASH] Yukina Fukushima Mariko Seyama Rina Asakawa Haruka 2018.11.20 Fotografía

[FLASH] Yukina Fukushima Mariko Seyama Rina Asakawa Haruka 2018.11.20 Fotografía

[FLASH] Yukina Fukushima Mariko Seyama Rina Asakawa Haruka 2018.11.20 Fotografía

Satomi Ishihara Yumi Sugimoto Rina Aizawa Yumi Kobayashi Momoko Tani Rie Kitahara [Playboy semanal] 2010 No.22 Fotografía

Satomi Ishihara Yumi Sugimoto Rina Aizawa Yumi Kobayashi Momoko Tani Rie Kitahara [Playboy semanal] 2010 No.22 Fotografía

Satomi Ishihara Yumi Sugimoto Rina Aizawa Yumi Kobayashi Momoko Tani Rie Kitahara [Playboy semanal] 2010 No.22 Fotografía